پرسشنامه هوشمندی بازار (کوهلی و جاورسکی، ۱۹۹۰)

سازنده ابزار:   کوهلی و جاورسکی، 1990

تعداد گویه/سوال:    13

مولفه/زیر مقیاس:    3 بعد: ایجاد هوشمندی، توزیع هوشمندی، پاسخگویی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    2 صفحه

منبع:    رضایی دولت آبادی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 125000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.