پرسشنامه مهارت های اجتماعی SSRS گرشام و الیوت ۱۹۹۰ (فرم دانش آموز)

سازنده ابزار:   گرشام و الیوت 1990

تعداد گویه/سوال:    39

مولفه/زیر مقیاس:    7 مولفه : همکاری، خودکنترلی، همدلی، ابراز وجود، رفتار بیرونی، رفتار درونی و بیش فعالی

مقیاس/طیف:    3 درجه ای

نمره گذاری:    تفکیک سوالات بخش مهارت های اجتماعی را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری، محتوایی و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- اصلی و بومی

زبان:    انگلیسی

تعداد صفحات:    6 صفحه

منبع:    اسلامی و همکاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.