پرسشنامه ارزیابی عملکرد با استفاده از کارت امتیازی متوازن BSC (نیک بخت و همکاران، ۱۳۹۳)

سازنده ابزار:   نیک بخت و همکاران، 1393

تعداد گویه/سوال:    32

مولفه/زیر مقیاس:    6 زیرمقیاس: رشد و یادگیری مناسب؛ مشتری (ارباب رجوع)؛ فرایندهای داخلی؛ مالی؛ رضایت کارکنان؛ محیط و جامعه

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیر مقیاس ها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری، محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    نیک بخت و همکاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

Page with Comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.