پرسشنامه عملکرد سازمانی (یانگ و همکاران، ۲۰۰۴) ۴۲ آیتم

سازنده ابزار:   یانگ و همکاران، 2004

تعداد گویه/سوال:    42

مولفه/زیر مقیاس:    7زیرمقیاس: توانایی؛ وضوح؛ کمک؛ مشوق؛ ارزیابی؛ اعتبار؛ محیط

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاس ها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    اسدی و همکاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 125000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.