پرسشنامه و تست نوموفوبیا یا ترس از زندگی بدون موبایل یا تلفن همراه NMP-Q (یلدریم و کوریا، ۲۰۱۵)

سازنده ابزار:   یلدریم و کوریا، 2015

تعداد گویه/سوال:    20

مولفه/زیر مقیاس:    4 مولفه: عدم توانایی برقراری ارتباط؛ از دست دادن ارتباط؛ عدم دسترسی به اطلاعات و دست کشیدن از راحتی و آسایش خود

مقیاس/طیف:    7 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاس ها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی دارد؛ نقطه برش دارد

روایی:    صوری و محتوایی و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    6 صفحه

منبع:    سیاح، قدمی و آزادی؛ آزدمنش

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.