پرسشنامه نقش بازاریابی اجتماعی در پیشبرد فروش محصولات (باقری، ۱۳۹۰)

سازنده ابزار:   باقری، 1390

تعداد گویه/سوال:    25

مولفه/زیر مقیاس:    6 زیرمقیاس: پیشبرد فروش محصولات- نیازهای مصرف کنندگان در پیشبرد فروش- تبلیغات پیشبرد فروش محصولات- خدمات پیشبرد فروش محصولات - رضایت مصرف کنندگان از محصولات- رقبا در پیشبرد فروش

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    باقری

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 110000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.